Gideon diploma uitreiking

Even Voorstellen

Hoewel even, het is best een lang verhaal...

Goede dag! Mijn naam is Gideon en dit is mijn verhaal. Ons verhaal begint eigenlijk al in 1995. Ik was toen zes jaar oud en ging naar groep 3 van een basisschool in Haarlem. 

Al vrij snel ontdekten mijn ouders en leraren dat ik moeite had met letters samenvoegen tot woorden, met rekensommen en later met het plaatsen van lidwoorden. ‘Dat wordt geen hoogvlieger’, zeiden mijn docenten. Over dyslexie was in die tijd niet veel bekend en dus was de enige oplossing dat ik op school extra hulp zou krijgen. Soms, als ik weer aardig op niveau was, stopte de hulp, maar al snel bleek dat de draad weer opgepakt moest worden. Het ging bij mij niet allemaal vanzelf.

Deze situatie hield aan tot groep 8, waar ik heel slecht scoorde op spelling: ik was gezakt naar het niveau van groep 4. Mijn juf uit groep 8 geloofde echter dat er meer in mij zat. Maar wat dat was, wist niemand, al gaf het wel hoop. Van de docenten mocht ik naar een vmbo-havoklas. Na het brugklasjaar belandde ik in een vmbo-klas, waar ik de rust vond om hoge cijfers te halen. In die tijd keek ik veel om mij heen om te ontdekken hoe ik het beste kon leren, want de stijl die docenten mij aanreikten paste niet bij me. Ik ontdekte een aantal leervormen die goed voor mij werkten en zo wist ik zonder veel moeite mijn diploma te halen.

        Multimediavormgever - 2004

Mijn vervolgopleiding was er een in de multimediavormgeving. Een vrij nieuwe opleiding indertijd en helemaal hip! Ik had de ambitie om leraar te worden in het basis- of voortgezet onderwijs. Voordat ik echter aan zo’n studie zou beginnen wilde ik thuis zijn in de computerwereld, waarvan ik dacht dat die steeds belangrijker zou worden in het onderwijs.

Ik wilde applicaties kunnen maken, online toetsen kunnen afnemen en interactieve lesmethoden opzetten en gebruiken. Helaas viel de opleiding me tegen, met name omdat de kwaliteit en frequentie van de lessen ver onder de maat waren. Vier jaren gingen voorbij zonder dat ik leerde wat ik wilde leren.


Mijn gedachte in die tijd was:
‘Is dit alles wat een opleiding te bieden heeft?’

Na vele gesprekken met de opleidingsdirecteur en uiteindelijk zelfs voormalig staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt, was ik klaar met de opleiding en had ik mijn diploma van onbeduidende waarde op zak. De gesprekken met mevrouw Bijsterveldt hebben ertoe geleid dat verschillende opleidingen van deze school inspectie moesten ondergaan en behoorlijk op hun donder kregen. Daar was ik blij mee en gelukkig kon ik verder.

        Vaderschap - 2008

In de laatste klas van mijn opleiding werd ik ongepland vader. Dit zorgde ervoor dat ik in een stroomversnelling terecht kwam, ik moest opeens veel leren over opvoeden. Mijn tante gaf mij een opvoedboek, een steengoed opvoedboek. Dit realiseerde ik mij niet op dat moment.
Ik dacht namelijk: ik heb niemand nodig om mij te vertellen hoe ik moet opvoeden! Dat kan ik best. Enige tijd later ging ik toch het boek lezen en kwam ik tot de conclusie dat ik veel dingen met de juiste intentie intuïtief fout had gedaan.

You cannot learn anything unless you make a mistake!
Benjamin Zander

        Richting bepaald - 2009

Bij de opleiding Docent Biologie ging het er heel anders aan toe. Ik studeerde daar in deeltijd en ging daarnaast huiswerkklas geven op een middelbare school in Amsterdam en Hoofddorp. Ik ontdekte dat ik hier mijn passie veel meer ruimte kon geven dan voor de klas. Het grote verschil zit hem in de eerste plaats in de tijd: drie uur per dag persoonlijke begeleiding is heel wat anders dan drie of vier uur per week een overvolle klas van dertig leerlingen.

Mijn passie is mensen zien bloeien en excelleren en dus besloot ik mentor te worden om zoveel mogelijk aandacht aan de leerlingen te kunnen geven. Met de tijd en ruimte die daarvoor beschikbaar was, ging dat maar moeizaam. Ik nam een groot besluit: ik ging stoppen met mijn opleiding en wilde zelfstandig huiswerkbegeleiding gaan geven in Haarlem.

Dit was 2009, ik was negentien jaar oud.

        Een dodelijke overtuiging - 2009

In deze tijd werkte mijn moeder bij een partij die tests afnam om te achterhalen hoe je karakter in elkaar zit, wat je sterke punten zijn, je ontwikkelpunten, welke opleiding bij je past, alles!

Ik had geen zin in deze test, ik was veel te trots:
"ik heb toch zeker niet iemand nodig die mij komt vertellen wie ik ben?"
Wat ben ik blij dat ik, na aandringen van mijn moeder, de test toch heb gedaan.

De uitslag kwam en de directeur van de organisatie gaf mij de terugkoppeling. Hier was eindelijk iemand die mij vertelde: Gideon, wat heb jij een enorme potentie. Jouw unieke combinatie van kwaliteiten maakt dat je alles kunt doen wat je wenst.

Dit moment… "Ik was altijd overtuigd dat er meer in mij zat en ik wist niet wat het was."

School gaf mij de impressie dat ik dom was omdat ik niet goed was in taal. En hier zat een van de meest intelligente mensen van Nederland met een onmeetbaar IQ, die aan mij vertelde: Gideon, je bent super intelligent en je kan alles doen wat je wenst.

Dit was het moment dat ik voor het eerst eigenwaarde kon gaan opbouwen in mijzelf in plaats van anderen om mij heen naar beneden duwen om mij goed over mijzelf te kunnen voelen. Ik mocht voor het eerst afscheid gaan nemen van de gedachte dat ik dom was. Ik had nog veel meer te bieden!

Dit is het gevaar van de basis- en middelbare school. Je wordt beoordeeld op rekenen en taal. Heb je moeite met een van de twee? Dan is het moeilijk niet de overtuiging op te lopen dat je dom bent.

Huiswerkbegeleiding Haarlem

        Huiswerkbegeleiding Haarlem - 2010

Allereerst ging ik onderzoeken waarom ik zelf zoveel moeite ervaarde in het onderwijs. Zo stuitte ik op verschillende leerstrategieën. Het huidige onderwijs lijkt niet gericht te zijn op de individuele behoeften van een leerling. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan in het huidige systeem. De druk ligt al behoorlijk hoog bij een docent. De docent mag wel de intentie hebben, maar er is weinig ruimte voor een andere insteek omdat de methoden hier niet op zijn afgestemd. Daarin mocht wat mij betreft gisteren nog verandering komen. 

Met dit idee groeide Huiswerkbegeleiding Haarlem al snel. Na korte tijd kon ik mensen in dienst nemen om hulp te bieden aan de vele leerlingen die zich hadden aangemeld. Zo zijn we uitgegroeid tot een instituut dat onderwijs heel persoonlijk maakt en dat werkelijk aandacht heeft voor hetgeen uw kind uniek maakt. Onze Excelleerscan is het antwoord op de vragen die het onderwijs op dit moment niet kan beantwoorden.

"Ik zou willen dat elk kind met plezier naar school gaat en daar zijn kwaliteiten ontdekt en zijn identiteit ontwikkelt"

We hebben richtlijnen geschreven voor een bijles met werkvormen die nog niet in het curriculum van docentopleidingen zijn opgenomen. Omdat we met grote regelmaat dezelfde uitdagingen steeds voorbij zagen komen bij de verschillende leerlingen hebben we verschillende gereedschappen ontwikkeld.

 1. AMBITIEPOSTER - Maximale Motivatie met de doelen van de Ambitieposter.

 2. LEERSCAN - Moeiteloos leren met de Leerscan. Een leerling ontdekt de meest effectieve en efficiënte manier van woordjes leren en samenvatten. 
 3. PLANNEN MET P.A.P. - P.A.P. staat voor ‘praktisch alledaags plannen. Met de P.A.P.-methode weet je altijd waar je aan toe bent. Toxische stress smelt wanneer je dit toepast.
 4. HYPERFOCUS TOP 10 - Verhoog je concentratie enorm door de stappen van de Hyperfocus Top 10 te volgen. Het lijkt simpel, dat is het ook.
 5. HUISWERKPALEIS - Een eeuwenoude methode waar nieuw leven in is geblazen. Hierdoor kunnen leerlingen grote hoeveelheden informatie in korte tijd onthouden.
 6. 4 VOORWAARDEN VOOR LEREN - Moeiteloos Leren wordt wel heel makkelijk wanneer deze voorwaarden worden gecreëerd.
 7. 4 HUISWERKKLAS DISCIPLINES - 4 verantwoordelijkheden waar elke leerling wegwijs in moet worden om zelfstandig en moeiteloos huiswerk te kunnen maken.
 8. TOETSMEESTER - We nemen afscheid van alle stress rondom het maken van toetsen en bouwen je eigenwaarde op door zeer praktische oefeningen.
 9. EXCELLEERSCAN - Ontdek wie je bent met de Excelleerscan en ontwikkel je identiteit.

Tijdens mijn ontmoeting met honderden ouders ontdekte ik dat ouders ook behoefte hadden aan bijles. Niet met Nederlands of wiskunde maar met opvoeding. Wie kreeg er namelijk een handleiding bij de geboorte van je kind? Vrijwel niemand! Dit feit gecombineerd met mijn honger om meer voor leerlingen te willen betekenen ben ik ouders gaan begeleiden met onze Opvoedhandleiding, de 4 sleutels tot relaxt ouderschap.

Het is magisch om ouders de rust in huis terug te geven.

        Omega Onderwijs - 2015

Ik geniet ervan om mogelijkheden aan te wakkeren in mensen. Dit deed ik natuurlijk al binnen de huiswerkbegeleiding. Toch had ik het verlangen om meer te betekenen voor een grotere groep mensen. Gewapend met de gereedschappen die we hebben ontwikkeld in de huiswerkbegeleiding ging ik de scholen in.

Onderwijs biedt de mogelijkheid om op een effectieve manier op grote schaal het beste in mensen naar boven te halen. Weet u nog de leukste docent die u vroeger had ? Wat deed hij beter? Wat maakte hem leuker? Wat als u dit kunt zeggen over de meeste docenten die u heeft gehad?

Stel je voor dat al deze docenten mogelijkheden in u hadden aangewakkerd waardoor u van school was gekomen met een duidelijke richting voor uw toekomst. Dat u direct had geleerd hoe u gebruik maakt van uw unieke set met talenten en kwaliteiten en hiermee op uw beurt de wereld een stukje mooier maakt!


Natuurlijk is dit idealistisch, maar juist daarom strek ik mij hier naar uit. Ik vertel mijn leerlingen regelmatig het volgende verhaal: "Uit onderzoek blijkt dat realisten veel vaker hun doel behalen dan optimisten. Een realist zegt namelijk: ik ga voor een 6 en de realist haalt een 6. De optimist zegt: ik ga voor een 10 maar hij haalt een 8."

Nee, de optimist heeft zijn doel niet gehaald, maar hij komt wel verder!
Ga dus voor die 10; alles of niets.

Ik strek mij er dus naar uit om de wereld een stukje mooier te maken door de hele dag te leren, te lezen, te observeren, blunders te maken en mij telkens af te vragen: Hoe kan ik mijn lessen in stukjes hakken? Deze lessen behapbaar en begrijpelijk maken? Versimpelen? Praktisch maken voor mijzelf en daarna ook voor de mensen om mij heen.

Vervolgens bedenk ik of ik hier een stukje 'gereedschap' van kan maken zodat ik hier zo veel mogelijk mensen mee kan bedienen. 

Waar moet ik dan beginnen in het onderwijs? Het beste halen uit de mensen die het dichtst op de doelgroep (leerlingen) zitten, de leraren! Om het beste uit iemand te kunnen halen moet u die persoon goed leren kennen. Daarnaast moet de persoon zichzelf ook goed kennen. Om dit effectief te kunnen doen maken wij gebruik van de 7LIFE scan. Deze scan brengt het karakter in kaart van de persoon in kwestie en laat zien in welke omgeving deze persoon zal bloeien.  

Na dit individueel met alle leraren gedaan te hebben doen we verschillende oefeningen in de samengestelde teams waardoor de unieke kwaliteiten van de teamgenoten aan het licht komen.
Kunt u zich voorstellen wat het doet met een team als iedereen van elkaar weet hoe ze het beste in elkaar naar boven kunnen halen? Waarom ze doen wat ze doen, dat ze een anders gekleurde bril hebben van de realiteit dan jij? Er ontstaat begrip en tolerantie wanneer je iemand begrijpt en leert kennen.
 1. ONWANKELBAAR TEAM - Een onwankelbaar docententeam zet een school op de kaart. Docenten worden rolmodellen waar leerlingen naar opkijken en zeggen: “Wat hij heeft, dat wil ik ook leren”. De juiste persoon op de juiste plek.
 2. MOEITELOOS LEREN EN DOCEREN - Het volledige arsenaal van 'gereedschappen' wordt ingezet om de druk weg te nemen en doceren moeiteloos te laten verlopen.
In het proces van jezelf leren kennen, het beste uit jezelf halen en de mensen van je team echt leren kennen die ook hetzelfde proces doorlopen ontstaat er werkelijk een onwankelbaar team.
Kwetsbaar ja! Maar zo de moeite waard! De kwaliteit van je leven gaat omhoog.
Vervolgens ga ik in conclaaf met de directie en teamleiders en richten we de school waar nodig opnieuw in.

De juiste persoon op de juiste plek. 9 van de 10 keer heeft een school de juiste mensen al in huis om de school alle taken en rollen te vervullen die er zijn.
Op deze manier creëren wij onwankelbare teams: zeer effectieve en efficiënte scholen waar gebruik wordt gemaakt van ieders kwaliteiten. De directie kan met deze informatie mogelijkheden aanwakkeren in de teamleiders, de teamleiders in de docenten en de docenten kunnen op hun beurt mogelijkheden aanwakkeren in leerlingen.

Dan is het cirkeltje rond en heb ik op een effectievere en efficiëntere manier de wereld een stukje mooier gemaakt.

        Moeiteloos Leren - 2018

Rupsje nooitgenoeg: ik kreeg honger naar meer. Ik wil dat elke leerling toegang krijgt tot de gereedschappen om alles uit zijn schooltijd te kunnen halen. Bij wie moet ik dan nog meer zijn? De mensen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen, de ouders!

Moeiteloos Leren is een organisatie speciaal voor ouders zodat zij de gereedschappen krijgen om voor hun kinderen een omgeving te creëren waarin zij kunnen bloeien en excelleren. Dit gaat niet alleen over onderwijs, maar ook over opvoeding.

 1. MOEITELOOS LEREN - De gereedschappen die we hebben ontwikkeld tijdens de huiswerkbegeleiding maken we toegankelijk voor leerlingen om gebruik van te maken. Zo komt een leerling direct tot zijn recht en kan deze gereedschappen altijd raadplegen.
 2. DE 4 SLEUTELS TOT RELAXT OUDERSCHAP - Zeer praktische spelregels waardoor de rust terugkeert en u werkelijk relaxt ouder kunt zijn.

 3. DE ONWANKELBARE SCHOLIER - Een reis van 9 stappen waarmee wij scholieren en ouders begeleiden om een omgeving te creëren waarin je kind het beste uit zichzelf haalt, in zichzelf gelooft en een onwankelbare scholier wordt. 

Daarnaast maken we gebruik van de Excelleerscan en de 7LIFE scan waarbij kinderen en ouders zichzelf tot in de kern leren kennen en zo toegang krijgen tot een leven waarin ze zich kunnen uitstrekken naar de beste versie van zichzelf. Met deze toegepaste kennis kunnen zij op hun beurt de wereld een stukje mooier maken. 

Zo. 

Nu is het cirkeltje weer rond. 

Maar.. Ik heb honger naar meer… Wat is de volgende stap? Wie weet het?
Niemand weet het.. Maar wie is niemand?

Nu heeft u mij een beetje leren kennen.
Wat mag ik voor u betekenen? 
Hoor het graag en tot snel!

Gideon Beeftink

Directeur MoeiteloosLeren.nl

Adres

Moeiteloos Leren
Korte Verspronckweg 7-9
2023 BS Haarlem

Contacten

Mail: info@moeiteloosleren.nl
Telefoon: 023 302 023 9                 
Whatsapp: +31 (0) 6 38 5318 15